Nieuws

Fryske Natuerkrêften groep 7 en 8

Fan ierdbeving oant it noarderljocht. Fan iisfulkaan oant de bliksem, 

Foar de presintaasjeles fan Frysk mochten de bern út groep 7 en 8 in presintaasje meitsje oer in Natuerkrêft. En ja.. dan krijst fansels moaie en ymposante bylden!  

De bern ha goed hun bêst dyn yn it oersetten fan Nederlânske byskriften nei it Frysk.