Nieuws

Het Boulân in actie voor Blindengeleidehonden

Op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie gaf Gert-Jan Bouma, zelf blind vanaf zijn geboorte, op zijn vrije dag voorlichting aan kinderen van CBS De Winde en OBS Hurdegaryp. Wat bijzonder! De kinderen waren erg onder de indruk van zijn verhaal en wat een blindengeleidehond allemaal kan!

In het kindcentrum het Boulân in Hurdegaryp kunnen sinds kort doppen worden gespaard voor het betalen van de opleiding van een hond tot blindengeleidenhond. Hier zijn miljoenen doppen voor nodig! Dhr. J. Talma, inwoner van Hurdegaryp, kwam met dit  initiatief van Stichting Vrienden Doppen Actie Noord Nederland en legde dit voor aan de beide scholen. Wij als CBS De Winde en OBS Hurdegaryp, wilden hier graag aan meewerken.

Allerhande doppen kunnen door iedereen die een handje mee wil helpen worden ingezameld. Ook goed voor het milieu want de doppen worden op een hoogwaardige manier gerecycled. De container staat in de centrale hal van het Boulân aan de Van Weerden Poelmanstraat.

Fijn om te zien dat hij inmiddels kan worden geleegd! Iedereen die doppen inlevert kan gelijk in de hal naar de foto’s kijken van deze voorlichting en stukjes tekst over de actie lezen.

Spaart u mee?