Informatie

CBS De Winde in een notedop

Op christelijke basisschool De Winde doen wij er alles aan om te zorgen dat kinderen een fijne schooltijd hebben. Onze leerkrachten werken samen met kinderen, ouders en elkaar in een plezierige sfeer. Vertrouwen, duidelijke verwachtingen, openheid en respect vormen de basis voor een veilige omgeving waarin een kind zich optimaal kan ontplooien.

  • Wij zijn een veelkleurige Christelijke basisschool

We geven elkaar de ruimte onze Christelijke identiteit te beleven en uit te dragen op een respectvolle manier. Dat betekent ook dat kinderen van elke overtuiging of sociaal- culturele achtergrond welkom zijn. Ieder kind wordt als waardevol individu gezien. CBS De Winde staat midden in de pluriforme samenleving waarin we elkaar willen ontmoeten.

  • We werken samen in een sfeer van vertrouwen, openheid, veiligheid en respect

Iedereen kan en mag zichzelf zijn. Het veilig voelen en jezelf kunnen en mogen zijn biedt perspectief voor ontwikkeling.

  • Goede communicatie met ouders We zijn er trots op dat we kunnen zeggen dat ouders onze partners binnen de school zijn.

Wij vinden de betrokkenheid van ouders namelijk een absolute voorwaarde voor goed onderwijs. Wij voelen ons samen met u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.

  • Totaalontwikkeling

Wij vinden de totale ontwikkeling van uw kind belangrijk: hoofd, hart en handen. Door hier aandacht aan te besteden krijgt het talent van uw kind de ruimte.

  • Een eigentijdse school

We werken op De Winde zoveel mogelijk vanuit de onderwijsbehoefte van het kind. Dit betekent in de praktijk rekening houden met verschillen. Op De Winde zijn we in staat om de leerstof per groep op minimaal 3 niveaus aan te bieden.

  • Werken met nieuwe methoden en materialen

Uw kind krijgt bij ons les met eigentijdse en aantrekkelijke methodes en wij maken gebruik van een elektronische leeromgeving (iPads, Chromebooks vanaf groep 5, computers, digiborden).

  • Veel aandacht voor een goede instructie en zelfstandigheid

De instructie is direct en effectief met realistische verwachtingen ten aanzien van de kinderen. Een belangrijke plaats wordt ingeruimd voor het zelfstandig werken, van dag- naar weektaak. Verantwoordelijkheid en planning staan hierbij centraal.

  • Veel aandacht voor expressievakken, talentontwikkeling en muziek

Expressievakken als tekenen, schilderen, knutselen, muziek en drama zijn verweven in ons onderwijs. Groep 5 t/m 8 werkt ook aan zelf gekozen inhouden op het gebied van techniek, sport, muziek, handvaardigheid, de computer en toneel.