Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

We starten het nieuwe cursusjaar (2022-2023) op maandag 29 augustus 2022.
- - -- - -
Studiedag19 september 2022
Herfstvakantie15 t/m 23 oktober 2022
Studiedag2 november 2022
Kerstvakantie24 december t/m 8 januari
Studiemiddag9 februari 2023
Studiemiddag21 februari 2023
Voorjaarsvakantie25 februari t/m 5 maart 2023
Studiedag6 maart 2023
Pasen7 t/m 10 april 2023
Meivakantie22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart18 en 19 mei 2023
Pinksteren28 en 29 mei 2023
Studiedag30 mei 2023
Studiedagen30 juni en 3 juli 2023
Zomervakantie22 juli t/m 3 september 2023

Schooltijden

Groep 1 t/m 8:

maandag  |  8.30-14.00 uur

dinsdag  |  8.30-14.00 uur

woensdag  |  8.30-14.00 uur

donderdag  |  8.30-14.00 uur

vrijdag  |  8.30-14.00 uur

 

In overleg mogen de vier jarigen, de eerste 3 maanden, tot 12.00 uur naar school.

 

Pauzes: 10.00-10.15 uur en 12.00-12.30 uur

Buitenschoolse opvang (BSO)

De voor- en naschoolse opvang is een vorm van buitenschoolse opvang die voor onze vereniging wordt uitgevoerd door de organisatie Kinderwoud.

 

De BSO is voor en na schooltijd, tijdens vakanties en overige schoolvrije dagen. Kinderwoud is in Hurdegaryp gevestigd op Van Weerden Poelmanstraat 2c.

 

Coördinator BSO is mevrouw Alma Dedic, 06-23631645 of AlmaDedic@Kinderwoud.nl.

 

Bewegingsonderwijs

De gymlessen op dinsdag en woensdag worden gegeven door een vakleerkracht. Hieronder stelt Liekele zich voor:

 

Ik ben Liekele Paulusma. Vanaf het schooljaar 2020-2021 ben ik actief als vakleerkracht op De Winde. Op dinsdag geef ik les aan de groepen 3 t/m 8 in de sporthal, en op woensdagochtend ben ik in het speellokaal te vinden waar ik gymles geef aan de kleutergroepen. Het is voor mij enorm belangrijk dat kinderen plezier hebben in bewegen. Iedere les probeer ik voor een gevarieerd bewegingsaanbod te zorgen om kinderen op zoveel mogelijk manieren kennis te laten maken met verschillende sporten en vaardigheden. 
 
Ik hoop mijn passie voor bewegen over te brengen naar de kinderen en een bijdrage te leveren aan (het begin van) een sportieve toekomst!
 

Gymtijden:

Groep 1/2  |  woensdag

Groep 3 t/m 6  |  dinsdag en vrijdag

Groep 7 en 8  |  woensdag en vrijdag