Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

Vakanties & vrije dagen

 

Op de volgende dagen zijn de kinderen eveneens vrij: maandag 25 september, woensdag 18 oktober, woensdag 15 november, donderdagmiddag 1 februari, maandagmiddag 12 februari, dinsdag 2 april, dinsdag 21 mei, vrijdag 14 juni, maandag 1 juli.

 

We beginnen het schooljaar 2023-2024 op maandag 4 september.

 

Het komt voor dat activiteiten worden ingelast die nog niet bekend zijn. Deze zullen vroegtijdig via de Parro app worden aangekondigd.

Schooltijden

Schooltijden

 

Groep 1 t/m 8:

 

maandag: 8.30-14.00 uur

dinsdag: 8.30-14.00 uur

woensdag: 8.30-14.00 uur

donderdag: 8.30-14.00 uur

vrijdag: 8.30-14.00 uur

 

In overleg mogen de vier jarigen, de eerste 3 maanden, tot 12.00 uur naar school.

 

Pauzes: 10.00-10.15 uur en 12.00-12.30 uur

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO)

De voor- en naschoolse opvang is een vorm van buitenschoolse opvang die voor onze vereniging wordt uitgevoerd door de organisatie Kinderwoud.

 

De BSO is voor en na schooltijd, tijdens vakanties en overige schoolvrije dagen. Kinderwoud is in Hurdegaryp gevestigd op Van Weerden Poelmanstraat 2c.

 

Coördinator BSO is mevrouw Alma Dedic, 06-23631645 of AlmaDedic@Kinderwoud.nl.

 

Kalender
Schoolgids
Bewegingsonderwijs