Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

Schooltijden

Groep 1 t/m 8:

maandag  |  8.30-14.00 uur

dinsdag  |  8.30-14.00 uur

woensdag  |  8.30-14.00 uur

donderdag  |  8.30-14.00 uur

vrijdag  |  8.30-14.00 uur

 

In overleg mogen de vier jarigen, de eerste 3 maanden, tot 12.00 uur naar school.

 

Pauzes: 10.00-10.15 uur en 12.00-12.30 uur

Buitenschoolse opvang (BSO)

De voor- en naschoolse opvang is een vorm van buitenschoolse opvang die voor onze vereniging wordt uitgevoerd door de organisatie Kinderwoud.

 

De BSO is voor en na schooltijd, tijdens vakanties en overige schoolvrije dagen. Kinderwoud is in Hurdegaryp gevestigd op Van Weerden Poelmanstraat 2c.

 

Coördinator BSO is mevrouw Alma Dedic, 06-23631645 of AlmaDedic@Kinderwoud.nl.

 

Bewegingsonderwijs

De gymlessen op dinsdag en woensdag worden gegeven door een vakleerkracht. Hieronder stelt Liekele zich voor:

 

Ik ben Liekele Paulusma. Vanaf het schooljaar 2020-2021 ben ik actief als vakleerkracht op De Winde. Op dinsdag geef ik les aan de groepen 3 t/m 8 in de sporthal, en op woensdagochtend ben ik in het speellokaal te vinden waar ik gymles geef aan de kleutergroepen. Het is voor mij enorm belangrijk dat kinderen plezier hebben in bewegen. Iedere les probeer ik voor een gevarieerd bewegingsaanbod te zorgen om kinderen op zoveel mogelijk manieren kennis te laten maken met verschillende sporten en vaardigheden. 
 
Ik hoop mijn passie voor bewegen over te brengen naar de kinderen en een bijdrage te leveren aan (het begin van) een sportieve toekomst!
 

Gymtijden:

Groep 1/2  |  woensdag

Groep 3 t/m 6  |  dinsdag en vrijdag

Groep 7 en 8  |  woensdag en vrijdag