Informatie

Pestaanpak M5

Op deze pagina vindt u informatie over de M5 aanpak tegen pesten. M5 is een signaleringssysteem dat door ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten gebruikt kan worden.
 

Certificering M5

CBS De Winde ontvangt het certificaat pestaanpak M5

Op donderdag 12 februari 2015 zijn de eerste 12 Friese scholen gecertificeerd die succesvol de pestaanpak M5 hebben ingevoerd. 

Omdat een veilige leeromgeving van grote invloed is op een kind en zijn/haar leerprestaties, heeft onze school het meldsysteem M5 ingevoerd. Ouders, kinderen  en onze leerkrachten kunnen pesten melden via de website, waardoor ons team goed kan zien wat en hoe vaak er iets gebeurt en kunnen zij tijdig ingrijpen. In de periode dat wij M5 gebruiken heeft dit al tot goede resultaten geleid. Wij zijn dan ook erg tevreden met dit systeem en wij zijn blij dat wij het certificaat op 12 februari in ontvangst hebben mogen nemen!

Neem hier een kijkje op de website van M5.

"Maak zichtbaar wat zich buiten het zicht van volwassenen afspeelt 

Scholen doen hun best om pestgedrag actief tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt echter dat pesten in algemene zin wel minder is geworden, maar dat uitgerekend het beschadigende, grotendeels onzichtbare pestgedrag niet afneemt.

Onder invloed van verruwende normen en sociale media, neemt de impact van dit deel van pestgedrag toe.

Met de M5 aanpak heeft een school wel zicht op wat zich in en om school voltrekt m.b.t. sociale veiligheid, ook buiten het zicht van volwassenen en ook voor en na school. Je kunt dan als school steeds gericht en tijdig bijsturen als het de verkeerde kant op gaat. 

De M5 aanpak leert teams hoe zij bepaalde leerlingen, die zich blijven misdragen, tijdig kunnen helpen om sociaal wenselijk gedrag te laten zien."