Informatie

Schoolorganisatie cursus 2019-2020

De groepsgrootte is mede afhankelijk van het aantal schoolgaande kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie. In relatie hiermee vindt ook de groepering van de leerlingen plaats.

De onder- en bovenbouwcoördinator hebben beide op dinsdagmiddag taakrealisatie. Tijdens de twee zogenaamde talentontwikkelingsprojecten, in de maanden november en mei, zijn we op de dinsdagmiddagen in de groepen 5 t/m 8 bezig met o.a. handenarbeid, drama, techniek, de computer, speciale gymlessen en textiele werkvormen; hierbij worden we door ouders geassisteerd. Daarnaast hebben de kinderen van groep 3 en 4 gedurende het hele cursusjaar op de vrijdagmiddagen een verscheidenheid aan handvaardigheidsactiviteiten.

Op woensdagochtend krijgen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 les van onze vakleerkracht muziek. De kinderen van groep 5 draaien mee in het leerorkest. Juf Akke Kloosterman en juf Jelbrich Groot Enzerink zijn de IB-ers van onze school. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg.