Informatie  |  De school in de praktijk

Vakanties 2022-2023

We starten het nieuwe cursusjaar (2022-2023) op maandag 29 augustus 2022.
- - -- - -
Studiedag19 september 2022
Herfstvakantie15 t/m 23 oktober 2022
Studiedag2 november 2022
Kerstvakantie24 december t/m 8 januari
Studiemiddag9 februari 2023
Studiemiddag21 februari 2023
Voorjaarsvakantie25 februari t/m 5 maart 2023
Studiedag6 maart 2023
Pasen7 t/m 10 april 2023
Meivakantie22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart18 en 19 mei 2023
Pinksteren28 en 29 mei 2023
Studiedag30 mei 2023
Studiedagen30 juni en 3 juli 2023
Zomervakantie22 juli t/m 3 september 2023

Vrije dagen 2022-2023

Kindvrije dagen:

Op de volgende dagen zijn de kinderen vrij:

  • maandag 19 september

  • woensdag 2 november

  • donderdagmiddag 9 februari

  • dinsdagmiddag 21 februari

  • maandag 6 maart

  • dinsdag 30 mei

  • vrijdag 30 juni

  • maandag 3 juli

We beginnen het cursusjaar 2022/2023 op maandag 29 augustus.

Het komt voor dat activiteiten worden ingelast die nog niet bekend zijn. Deze zullen vroegtijdig via de Parro app worden aangekondigd.