Onze school  |  Groepen

Schoolorganisatie | Groepsindeling schooljaar 2022-2023

De groepsgrootte is mede afhankelijk van het aantal schoolgaande kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie. In relatie hiermee vindt ook de groepering van de leerlingen plaats.

De onder- en bovenbouwcoördinator hebben beide op dinsdagmiddag taakrealisatie. Tijdens de twee zogenaamde talentontwikkelings-projecten, in de maanden november en mei, zijn we op de dinsdagmiddagen in de groepen 5 t/m 8 bezig met o.a. handenarbeid, drama, techniek, de computer, speciale gymlessen en textiele werkvormen; hierbij worden we door ouders geassisteerd. Daarnaast hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 gedurende het hele cursusjaar, om de twee weken, op de dinsdag handvaardigheid les van juf Ria en juf Trees.

Op woensdagochtend krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 les van onze vakleerkracht muziek. De kinderen van groep 5 draaien mee in het leerorkest. Juf Akke Kloosterman en juf Jelbrich Groot Enzerink zijn de IB-ers van onze school. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg.