Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

CBS De Winde in een notedop

CBS De Winde in een notedop

Op christelijke basisschool De Winde doen wij er alles aan om te zorgen dat kinderen een fijne schooltijd hebben. Onze leerkrachten werken samen met kinderen, ouders en elkaar in een plezierige sfeer. Vertrouwen, duidelijke verwachtingen, openheid en respect vormen de basis voor een veilige omgeving waarin een kind zich optimaal kan ontplooien.

 

Wij zijn een veelkleurige Christelijke basisschool

We geven elkaar de ruimte onze Christelijke identiteit te beleven en uit te dragen op een respectvolle manier. Dat betekent ook dat kinderen van elke overtuiging of sociaal- culturele achtergrond welkom zijn. Ieder kind wordt als waardevol individu gezien. CBS De Winde staat midden in de pluriforme samenleving waarin we elkaar willen ontmoeten.

 

We werken samen in een sfeer van vertrouwen, openheid, veiligheid en respect

Iedereen kan en mag zichzelf zijn. Het veilig voelen en jezelf kunnen en mogen zijn biedt perspectief voor ontwikkeling.

 

Goede communicatie met ouders We zijn er trots op dat we kunnen zeggen dat ouders onze partners binnen de school zijn.

Wij vinden de betrokkenheid van ouders namelijk een absolute voorwaarde voor goed onderwijs. Wij voelen ons samen met u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.

 

Totaalontwikkeling

Wij vinden de totale ontwikkeling van uw kind belangrijk: hoofd, hart en handen. Door hier aandacht aan te besteden krijgt het talent van uw kind de ruimte.

 

Een eigentijdse school

We werken op De Winde zoveel mogelijk vanuit de onderwijsbehoefte van het kind. Dit betekent in de praktijk rekening houden met verschillen. Op De Winde zijn we in staat om de leerstof per groep op minimaal 3 niveaus aan te bieden.

 

Werken met nieuwe methoden en materialen

Uw kind krijgt bij ons les met eigentijdse en aantrekkelijke methodes en wij maken gebruik van een elektronische leeromgeving (iPads, Chromebooks vanaf groep 5, computers, digiborden).

 

Veel aandacht voor een goede instructie en zelfstandigheid

De instructie is direct en effectief met realistische verwachtingen ten aanzien van de kinderen. Een belangrijke plaats wordt ingeruimd voor het zelfstandig werken, van dag- naar weektaak. Verantwoordelijkheid en planning staan hierbij centraal.

 

Veel aandacht voor expressievakken, talentontwikkeling en muziek

Expressievakken als tekenen, schilderen, knutselen, muziek en drama zijn verweven in ons onderwijs. Groep 5 t/m 8 werkt ook aan zelf gekozen inhouden op het gebied van techniek, sport, muziek, handvaardigheid, de computer en toneel.

Eerste kennismaking (schoolfolder)

Eerste kennismaking met De Winde

Klik op de kennismakingsfolder hieronder om het PDF-bestand te downloaden.

 

 

Het onderwijsconcept

Het onderwijsconcept

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Om goed met de verschillen om te gaan, sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Wij streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn. Daarom werken wij met een onderwijsstructuur die rekening houdt met die onderlinge verschillen. In deze structuur krijgen kinderen een verschillend leerstofaanbod en wisselen we klassikale activiteiten af met groeps- en individuele activiteiten.

 

Pedagogische en didactische kenmerken

 • Veel aandacht voor de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen
 • De leerlingen zijn gegroepeerd in leeftijdsjaarklassen
 • Effectieve instructie en aanbod van de leerstof op minimaal 3 niveaus
 • De leerlingen leren zelfstandig werken van dag- naar weektaak met een taakbrief
 • Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces
 • Er is ruimte voor samenwerkend leren
 • De leerkracht begeleidt en organiseert het leren als instructeur, stimulator, ondersteuner en coach
 • Er wordt gebruik gemaakt van het digibord, moderne methodes, moderne software en middelen zoals de iPad en Chromebooks en een variatie aan werkvormen
 • Een uitdagende leeromgeving, voor leerlingen die meer kunnen is er een extra aanbod (Slimme Kleuterkist en Levelwerk)
 • Bij de activiteiten in het kader van talentontwikkeling kunnen kinderen zelf keuzes maken voor vaardigheden (workshops) waarin ze zich verder willen ontwikkelen
 • Een taakgerichte sfeer leidt tot leren.
Oarsprong

Stichting Oarsprong

 

ONDERWIJS VAN NU.
BASIS VOOR DE TOEKOMST.

 

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!

 

CBS De Winde is onderdeel van Oarsprong.