Welkom

Op christelijke basisschool De Winde doen wij er alles aan om te zorgen dat kinderen een fijne schooltijd hebben.

Onze leerkrachten werken samen met kinderen, ouders en elkaar in een plezierige sfeer.

Vertrouwen, duidelijke verwachtingen, openheid en respect vormen de basis voor een veilige omgeving waarin een kind zich optimaal kan ontplooien.

Wij bieden kwalitatief goed en eigentijds onderwijs aan. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten richten zich op de totale ontwikkeling van uw kind: hoofd, hart en handen. Door aan deze aspecten aandacht te schenken komen de talenten van uw kind tot uiting. Zo komt ieder kind tot zijn recht!

Wilt u meer weten over onze school? Kijk dan eens rond op deze website. U kunt ook een afspraak maken met onze directeur, Rommert Dijk. Hij staat voor u klaar om de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Klik op de afbeelding voor een korte kennismaking.

Kwik, Kwek en Kwak

Even een update van Irma, onze moeder kip!

Ze groeien als kool! 

 

Paasviering

Pasen is opstanding. God heeft Jezus doen opstaan uit de dood.

Dat Pasen in het voorjaar wordt gevierd is niet toevallig. Ons paasfeest borduurt voort op het joodse feest van Pesach waarin de bevrijding uit de slavernij van Egypte wordt herdacht. En Pesach valt van oudsher op de datum van een nog ouder voorjaarsfeest waarin het opleven van de natuur en het binnenhalen van de eerste graanoogst werd gevierd.

Pasen is leven.

Uit het leven van Jezus zelf blijkt dat dit ook kan betekenen: opstandig worden tegen alles wat leven onderdrukt. Het opstaan van Jezus begon al lang voor Pasen. Hij deed lammen opstaan en liet blinden zien. Hij toonde zich opstandig als kwetsbare mensen in de verdrukking kwamen en machthebbers hun macht misbruikten om mensen klein te houden. Zoals de joodse religieuze leiders die het geloof tot een ondraaglijke ballast voor de gewone mens maakten.

In het thema ‘Opstaan’ vanuit onze methode ‘Trefwoord’ hebben we ontdekt dat opstaan verschillende betekenissen kent. Opstaan begint met ’s morgens opstaan uit je bed en actief worden. Dingen aanpakken die veranderd en verbeterd moeten worden. Opstaan tegen onrecht dat bijvoorbeeld dieren wordt aangedaan. Opstaan kan ook betekenen: het opnemen voor mensen die in de verdrukking komen. De speciaal voor Trefwoord gemaakte film ‘Zonder pardon’ sluit hier prachtig bij aan. De twaalfjarige Floor verbergt haar klasgenoot Ishmar stiekem in een geheime ruimte in de kelder van haar huis omdat hij uitgezet dreigt te worden naar Irak.

Natuurlijk, het opstaan van Pasen is niet hetzelfde als de kleine en grote momenten van opstaan die kinderen nu om zich heen kunnen ontdekken. Maar het levensverhaal van Jezus, inclusief het paasverhaal, vormt wel degelijk een inspiratiebron die mensen bemoedigt om zich in te zetten voor een betere wereld!

Fotoboek Paasviering

 

Viering 'Beperkt'

Maandagochtend 27 maart hebben we het thema 'Beperkt' afgesloten met een gezamenlijke viering. 

Groep 1/2b startte met het lied 'Iedereen is anders'. Hiervoor hadden een aantal dames uit groep 7 en 8 de kleuters een dansje aangeleerd. 

Groep 4 deed een spel waarbij twee kinderen een parcours aflegden met een bepaalde 'beperking'. De een kreeg een blinddoek om en de ander liep op één been. Ze werden hierbij geholpen door twee klasgenoten. 

Hierna volgde er een interview met Michel Drieman dat geleid werd door twee kinderen uit groep 7/8. Michel Drieman zit in een rolstoel en wilde ons vertellen over zijn beperking en hoe hij hiermee omgaat. Dit was erg indrukwekkend. 

We sloten af met het lied 'Een plek op deze aarde' en hierna volgde een gebed van groep 7/8.

 

Agenda informatieve ouderavond 30 maart 2017

Benieuwd naar de waarde van spel? 

Spellekijn Leeuwarden kan u er meer over vertellen! 

Tijdens de informatieve ouderavond hebben wij in het tweede gedeelte van de avond Spellekijn te gast. 

Klik hier voor de agenda! 

Gymles groep 7b/8a

Elke week is het weer een verrassing.. Hoe ziet de gymles eruit?!? Vaak is het 'vet cool!' We doen de leukste dingen met meester Wietse en meester Jens. Van sportief tot samenwerken tot sportief samenwerkend ;-)