Informatie  |  De school in de praktijk

Praktische informatie

Vakanties & vrije dagen


We beginnen het schooljaar 2024-2025 op maandag 2 september.

Het komt voor dat activiteiten worden ingelast die nog niet bekend zijn. Deze zullen vroegtijdig via de Parro app worden aangekondigd.

Schooltijden

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO)

De voor- en naschoolse opvang is een vorm van buitenschoolse opvang die voor onze vereniging wordt uitgevoerd door de organisatie Kinderwoud.

De BSO is voor en na schooltijd, tijdens vakanties en overige schoolvrije dagen. Kinderwoud is in Hurdegaryp gevestigd op Van Weerden Poelmanstraat 2c.

Coördinator BSO is mevrouw Alma Dedic, 06-23631645 of AlmaDedic@Kinderwoud.nl.

Kalender
Schoolgids
Bewegingsonderwijs

Cameratoezicht

Cameratoezicht


Op een aantal plaatsen rond de school houden we, in verband met het voorkomen van vandalisme, toezicht via camera’s. Indien de directeur een gegronde reden heeft kan hij/zij de beelden terugkijken. Hierbij wordt het 4-ogenprincipe toegepast. Bij vermoeden van strafbare handelingen kan de school beelden overdragen aan de politie. Mocht u vragen hebben over het cameratoezicht, dan kunt u zich contact opnemen met de directeur.