Informatie  |  Verlof aanvragen

Aanvragen verlof

Ziekte:

Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf ’s morgens 08.00 uur, vóór 8.30 uur, telefonisch melden. Een ziekmelding kan ook via de Parro app. In een rechtstreeks bericht naar de leerkracht van uw kind kunt u uw kind ziekmelden bij de leerkracht.

Verzoeken om vrijaf: 

Verlofaanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie. U kunt dit formulier bij de directie krijgen of hier downloaden. Voor nadere informatie kunt u onze schoolgids raadplegen. U kunt dan nagaan of uw verzoek binnen de regelgeving valt.

Zie voor nadere informatie onze schoolgids. U kunt dan nagaan of uw verzoek binnen de regelgeving valt.