Nieuwsberichten

Afscheid juf Pietsje

Vorige week hebben we afscheid genomen van juf Pietsje. Dat deden we samen met alle kinderen van groep 1/2. De laatste jaren verzorgde juf Pietsje de oppas in de verschillende kleutergroepen, zodat de leerkracht even om pauze kon. Daarnaast zorgde ze voor schone wc’s. In totaal heeft juf Pietsje 25 jaar de TSO en oppas verzorgd. Onze dank daarvoor is groot. Daarom verrasten we haar met een mooi bos bloemen en een prachtig schilderij namens alle kinderen en juffen van groep 1/2.

Fryske Natuerkrêften groep 7 en 8

Fan ierdbeving oant it noarderljocht. Fan iisfulkaan oant de bliksem,  Foar de presintaasjeles fan Frysk mochten de bern út groep 7 en 8 in presintaasje meitsje oer in Natuerkrêft. En ja.. dan krijst fansels moaie en ymposante bylden!   De bern ha goed hun bêst dyn yn it oersetten fan Nederlânske byskriften nei it Frysk.  

Streetwise in Hurdegaryp!

Op OBS Hurdegaryp en CBS De Winde zijn de kinderen op een leuke maar serieuze manier ‘Streetwise’ geworden! Door het aanbod van schoolbrede verkeersactiviteiten mochten alle kinderen op dinsdag en woensdag actief aan de slag in dagelijkse verkeerssituaties. Ontzettend leerzaam en daarnaast ook nog eens super leuk!Natuurlijk ben je voortdurend bezig in het onderwijs om de kinderen ‘wise’ te maken. Wijzer in rekenen, taal, lezen… Zelfs wijzer als ‘wiz-kids’ in mediawijsheid en programmeerlessen.Maar natuurlijk is onderwijs veel meer dan dat! Als we de kinderen klaarstomen voor de toekomst dan betekent dit ook zeker dat we de kinderen willen leren over het verkeer zodat ze veilige verkeersdeelnemers worden. Naast de verkeerslessen op school is het dan ook fantastisch leuk om de kinderen eens wat ‘extra’s’ aan te bieden. En dan vooral gericht op het doen! Praktijkervaring dus voor alle Streetwise kids van OBS Hurdegaryp en CBS de Winde! Als school neem je samen met de gemeente allerlei maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Toch is één ding moeilijk te ‘regelen’: het gedrag van de verkeersdeelnemers. Daarom zijn we ervan overtuigd dat kinderen vooral in de praktijk leren hoe ze beter kunnen omgaan met het drukke verkeer. Deze lessen zijn dan ook erg waardevol. Van de onderdelen ‘Toet Toet’ in groep 1 & 2, ‘Blik en Klik’ in groep 3 & 4, tot ‘Hallo Auto’ in groep 5 & 6, en ‘Trapvaardig’ in groep 7 & 8. Voor alle groepen was er

Opening bibliotheek op school

De bibliotheek bij ons op school is volledig ingericht en klaar voor gebruik. Woensdag 14 april hebben we de bibliotheek officieel geopend met de leesconsulente Annick. Voor zowel de onder- als de bovenbouw hebben we een leuk filmpje gemaakt en in de groepen laten zien. Zo hebben we de opening toch een feestelijk tintje te kunnen geven. Vanaf nu kunnen de kinderen boeken lenen! In de Actief stond een artikel over de opening van de bibliotheek op school.

Uitstapje groep 5 ‘Om de Dobben’

We waren met de klas naar om de dobben. We gingen daar het insectenhotel vullen. En we gingen ook een speurtocht (tasjesroute) doen. We gingen met zijn allen op de fiets er heen.  Juf Djura hielp met het vullen van het insectenhotel. Meester René ging mee met de speurtocht. En juf Nathalie ging ook de speurspeurtocht doen met een groepje. We waren er de hele middag lang en het was superleuk!!!!!  Geschreven door een leerling uit groep 5

Boerderijdag kleutergroepen

Donderdag 8 april kwamen Jurre’s vader en pake met tractor en veewagen bij ons op school. In de veewagen stond een stierkalfje. We gingen niet naar de boerderij, maar de boer kwam bij ons. De hele dag stond in het teken van boerderij. We deden spelletjes op het plein. Melkpakken kegelen, tractorrace, een geluidenspel, laarzenrace en met een ei op een lopen over de evenwichtsbalk lopen.