Nieuwsberichten

Opening bibliotheek op school

De bibliotheek bij ons op school is volledig ingericht en klaar voor gebruik. Woensdag 14 april hebben we de bibliotheek officieel geopend met de leesconsulente Annick. Voor zowel de onder- als de bovenbouw hebben we een leuk filmpje gemaakt en in de groepen laten zien. Zo hebben we de opening toch een feestelijk tintje te kunnen geven. Vanaf nu kunnen de kinderen boeken lenen! In de Actief stond een artikel over de opening van de bibliotheek op school.

Uitstapje groep 5 ‘Om de Dobben’

We waren met de klas naar om de dobben. We gingen daar het insectenhotel vullen. En we gingen ook een speurtocht (tasjesroute) doen. We gingen met zijn allen op de fiets er heen.  Juf Djura hielp met het vullen van het insectenhotel. Meester René ging mee met de speurtocht. En juf Nathalie ging ook de speurspeurtocht doen met een groepje. We waren er de hele middag lang en het was superleuk!!!!!  Geschreven door een leerling uit groep 5

Boerderijdag kleutergroepen

Donderdag 8 april kwamen Jurre’s vader en pake met tractor en veewagen bij ons op school. In de veewagen stond een stierkalfje. We gingen niet naar de boerderij, maar de boer kwam bij ons. De hele dag stond in het teken van boerderij. We deden spelletjes op het plein. Melkpakken kegelen, tractorrace, een geluidenspel, laarzenrace en met een ei op een lopen over de evenwichtsbalk lopen. 

Sluiting van de scholen tot 18 januari 2021

   Bericht van Stichting Oarsprong: De afgelopen weken zijn we opnieuw geconfronteerd met de toename van besmettingen met het coronavirus. Het besluit van het kabinet dat daarom alle scholen in heel Nederland tot maandag 18 januari 2021 moeten sluiten, valt ons zwaar. Het is een ingrijpend besluit voor onze medewerkers, leerlingen en ouders, maar we zien ook dat deze maatregel nodig is om het virus onder controle te krijgen.  Evenals tijdens de eerste golf in maart van dit jaar, organiseren de scholen van Oarsprong, vanaf maandag 4 januari 2021, thuisonderwijs. Onze scholen bieden vanaf woensdag 16 december, tijdens schooltijd, alleen opvang aan die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde cruciale beroepen en die zelf niet in opvang kunnen voorzien. Tijdens de kerstvakantie wordt geen opvang aangeboden. Ouders die opvang nodig hebben, kunnen dat melden bij de directeur van de school van hun kind(eren). 

Sinterklaas

Vrijdag 4 december was Sinterklaas met zijn Piet bij ons op school. Hij had een nachtje bij ons op school geslapen. De kleuters hebben hem ‘s ochtends maar wakker gemaakt! Daarna gingen Sint en Piet naar het speellokaal om de groepen 1/ 2, 3, 4, en 4/5 te ontvangen. De groepen hebben van alles voor de Sint gedaan: ze hebben gedanst, gezongen, kunstjes laten zien en nog veel meer! Wat hebben we een gezellige dag gehad. In het fotoboek kunt u nog meer foto’s zien van deze dag!

Actie Schoenendoos

Fijn dat jullie meegedaan hebben met Schoenendoosactie. Donderdagmiddag 19 november heeft Femke uit groep 7, samen met haar vader Theo en ook Bente uit groep 7, samen met haar moeder Madelon de gevulde schoenendozen naar het inleverpunt in Drachten  gebracht. Het waren er maar liefst 105! In het fotoboek een aantal foto’s van het wegbrengen van de schoenendozen.