Nieuwsberichten

Groep 1- 2 naar de dorpstuin

 Op dinsdag 12 oktober bracht groep 2 een bezoek aan de dorpstuin. We mochten door de tuin wandelen, over bruggetjes lopen, appels proeven, frambozen plukken en bollen planten. 

Himmelaksje groep 8

Groep 8 heeft vrijdag 24 september samen met de groep 8 van de OBS, het dorp weer een stuk schoner geprikt! Met 18 gevulde vuilniszakken mogen we samen trots zijn op een geslaagd resultaat. Fijn dat het zonnetje erbij was! 

Schoolreisje groepen 1/2

De groepen 1-2 zijn op donderdag 16 september op schoolreisje geweest naar de Naturij in Drachten. Een hele dag buiten spelen, klimmen en klauteren in de binnenspeeltuin, geitjes knuffelen op de kinderboerderij, teveel om op te noemen! De kinderen hebben zich prima vermaakt! Voor meer foto’s kunt u een kijkje nemen in het Fotoboek.

Afscheid juf Pietsje

Vorige week hebben we afscheid genomen van juf Pietsje. Dat deden we samen met alle kinderen van groep 1/2. De laatste jaren verzorgde juf Pietsje de oppas in de verschillende kleutergroepen, zodat de leerkracht even om pauze kon. Daarnaast zorgde ze voor schone wc’s. In totaal heeft juf Pietsje 25 jaar de TSO en oppas verzorgd. Onze dank daarvoor is groot. Daarom verrasten we haar met een mooi bos bloemen en een prachtig schilderij namens alle kinderen en juffen van groep 1/2.

Fryske Natuerkrêften groep 7 en 8

Fan ierdbeving oant it noarderljocht. Fan iisfulkaan oant de bliksem,  Foar de presintaasjeles fan Frysk mochten de bern út groep 7 en 8 in presintaasje meitsje oer in Natuerkrêft. En ja.. dan krijst fansels moaie en ymposante bylden!   De bern ha goed hun bêst dyn yn it oersetten fan Nederlânske byskriften nei it Frysk.  

Streetwise in Hurdegaryp!

Op OBS Hurdegaryp en CBS De Winde zijn de kinderen op een leuke maar serieuze manier ‘Streetwise’ geworden! Door het aanbod van schoolbrede verkeersactiviteiten mochten alle kinderen op dinsdag en woensdag actief aan de slag in dagelijkse verkeerssituaties. Ontzettend leerzaam en daarnaast ook nog eens super leuk!Natuurlijk ben je voortdurend bezig in het onderwijs om de kinderen ‘wise’ te maken. Wijzer in rekenen, taal, lezen… Zelfs wijzer als ‘wiz-kids’ in mediawijsheid en programmeerlessen.Maar natuurlijk is onderwijs veel meer dan dat! Als we de kinderen klaarstomen voor de toekomst dan betekent dit ook zeker dat we de kinderen willen leren over het verkeer zodat ze veilige verkeersdeelnemers worden. Naast de verkeerslessen op school is het dan ook fantastisch leuk om de kinderen eens wat ‘extra’s’ aan te bieden. En dan vooral gericht op het doen! Praktijkervaring dus voor alle Streetwise kids van OBS Hurdegaryp en CBS de Winde! Als school neem je samen met de gemeente allerlei maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Toch is één ding moeilijk te ‘regelen’: het gedrag van de verkeersdeelnemers. Daarom zijn we ervan overtuigd dat kinderen vooral in de praktijk leren hoe ze beter kunnen omgaan met het drukke verkeer. Deze lessen zijn dan ook erg waardevol. Van de onderdelen ‘Toet Toet’ in groep 1 & 2, ‘Blik en Klik’ in groep 3 & 4, tot ‘Hallo Auto’ in groep 5 & 6, en ‘Trapvaardig’ in groep 7 & 8. Voor alle groepen was er